EEN INITIATIEF VAN

Sustainable Development Goals (SDG's)

De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties vormen een wereldwijd geaccepteerd kader voor duurzame ontwikkeling. Het doel is om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, zonder dat daarbij achterblijvers zijn. De SDG’s roepen op tot wereldwijde actie binnen de planetaire grenzen. De verschillende SDG’s spelen in op belangrijke thema’s zoals armoede, gezondheid, onderwijs, klimaatverandering en milieuvervuiling. 

Sustainable Development Goals No 3: Good Health & Wellbeing

Doel 3 vraagt om gezondheid en welzijn voor iedereen. Volgens de World Health Organisation is er de afgelopen decennia grote vooruitgang bij in het verhogen van de levensverwachting, het reduceren van de kindersterfte en het uitbannen van ziektes. Er zijn echter nog veel meer inspanningen nodig om bestaande ziektes en opkomende welvaartsziekten uit te bannen. Met Dr. Goodfood richten we onze focus op proactieve gezondheidzorg. Het is niet genoeg om ziektes te bestrijden wanneer ze zich aandienen, we kunnen ze voorkomen door te werken aan meer weerstand en veerkracht. 

Sustainable Development Goal No 12: Responsible production and consumption

Doel 12 vraagt om een goede balans tussen duurzame productie, eerlijke handel en het beheer van onze natuurlijke bronnen. Duurzame groei en ontwikkeling vraagt erom dat we onze ecologische voetafdruk verminderen door de manier waarop we produceren en consumeren. Zo is landbouw de grootste watergebruiker wereldwijd, met bijna 70% van het totale zoetwatergebruik.

Dr. Goodfood wil niet alleen de mens gezond houden, maar ook de planeet. In duurzame en biologische landbouw komen deze twee doelen samen.  Dr. Goodfood focust daarom op duurzaam geteelde groente en fruit die in harmonie met de natuur zijn geteeld.

Als mensheid zijn we onderdeel van een waardevol en kwetsbaar ecosysteem, daarom moeten we zoeken naar win-win strategieën voor mens en planeet. 

Wat kun jij doen?

Bij duurzame landbouw gaan zowel de boeren, de planeet als de consument erop vooruit. Als consument lever je door het kopen van duurzaam geteelde producten een rechtstreekse bijdrage leveren aan het realiseren van de SDG’s voor 2030. 

U bent hier

Dr. Goodfood coalitie: