EEN INITIATIEF VAN

True Cost pilot laat positieve impact van bio fruit op gezondheid zien

Biologische groente- en fruitspecialist Eosta, Soil & More Impacts, EY en andere partners hebben de resultaten gepresenteerd van een grensverleggend pilot-onderzoek dat laat zien dat biologische fruitproductie niet alleen een positieve economische impact heeft voor bodem en milieu, maar ook op consumentengezondheid. Het resultaat werd gepresenteerd op het EAT Food Forum in Stockholm, op 13 juni 2017.

De voedselproductie kent veel verborgen kosten vooor mens en planeet, waaronder kosten door de invloed op klimaat, gezondheid, waterkwaliteit en bodemerosie. Accountancybedrijf EY en consultancy Soil & More Impacts hebben een methode ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven om deze verborgen kosten te berekenen middels een praktisch dashboard.

Met input uit nieuwe onderzoeken komt de pilot ‘True Cost Accounting for Food, Farming en Finance’ uit op aanzienlijke kostenvoordelen met betrekking tot de gezondheid van consumenten, voor biologische appels, ananas, tomaten, peren, citrus en bananen, als gevolg van de impact van pesticidenresiduen. Voor biologische appels is het verschil het grootst: € 0,19 per kilo maatschappelijk voordeel ten opzichte van gangbare appels. De eerdere True Cost berekeningen aan producten van Eosta gingen alleen over ecologische aspecten: bodem, klimaat en water. Wanneer we die bedragen optellen bij de nieuwe cijfers, komt het voordeel van biologische appels ten opzichte van gangbare appels op € 0,25 per kilo.

De pilot keek naar de gevolgen van pesticidengebruik (voor consumenten) en naar veiligheid op de werkvloer (voor boeren en medewerkers). Om de impact te berekenen werden cijfers gebruikt van de Deense wetenschapper Peter Fantke, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA, en de EcoInvent database. The World Health Organization leverde de meeteenheid om de gezondheidsimpact in cijfers om te zetten. Door de data te combineren kwam EY uit op aanzienlijke verschillen tussen biologische en gangbare producten. Gesommeerd op bedrijfsniveau werd voor Eosta een verschil gevonden van € 2,3 miljoen. 
 
Op chemie gebaseerde landbouw – van monoculturen tot grootschalige gebruik van pesticiden – heeft geleid tot uitputting van natuurlijk kapitaal en schade aan sociaal kapitaal, dat wil zeggen het welzijn van gemeenschappen. De wereldvoedselorganisatie FAO heeft de negatieve impact van de voedselproductie op natuurlijk en sociaal kapitaal becijferd op ongeveer €5 biljoen per jaar (d.w.z. 5000 miljard). Deze impact is echter niet terug te vinden in de balansen van bedrijven of in het Nationaal Product.

Volkert Engelsman, CEO van Eosta, zegt: “Dankzij het geweldige werk van VN-organisaties als de FAO, maar ook de WHO, UNEP en UNDP, hebben we nu toegang tot rekenmodellen die ons niet alleen helpen om de impact van voedselproductie op de bodemvruchtbaarheid, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en sociale structuren te kwantificeren, maar er ook bedragen aan te koppelen.

De studie, die werd ondersteund door Triodos Bank en Hivos, berekende de kosten van watervervuiling, blootstelling aan pesticiden, broeikasgasemissies en bodemverwering, voor producten als Argentijnse appels, Nederlandse wortels en Keniaanse avocado’s. De impacts voor deze biologische producten werd vergeleken met de niet-biologische variant van dezelfde teler of uit dezelfde regio. Het rapport resulteert in een geïntegreerde winst- en verliesrekening voor Eosta, een van de eerste die ooit is gepubliceerd voor een MKB-bedrijf. IFOAM, de FAO, en de WHO waren ook betrokken bij het project.

U bent hier

Dr. Goodfood coalitie: